Obsah

Realizátor a termíny realizace projektu:

  • V prosinci 2014 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, výkon TDI, BOZP a AD.
  • V lednu 2015 byla uzavřena Smlouva o dílo na realizaci stavby se společností Chládek & Tintěra, a.s.
  • Dále byla uzavřena Příkazní smlouva na výkon TDI a BOZP se společností Atelier 15, s.r.o. a Příkazní smlouva na výkon autorského dozoru se společností GRIDO, ARCHITEKTURA a DESIGN, s.r.o.
  • Stavba sportovní haly byla dokončena v květnu 2016.

 

Projektová dokumentace

 

Fotogalerie - průběh stavby