Obsah

Historie projektu výstavby sportovní haly
u základní školy

  • Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 27. 9. 2012
  • Po neúspěšné žádosti o dotaci na Ministerstvo školství byla dne 25. 3. 2014 podána nová žádost o dotaci na ROP Střední Čechy pod č. žádosti CZ1.15/3.2.00/82.01899. Tato žádost byla bohužel také neúspěšná (oznámení o zamítnutí projektu bylo doručeno městu v srpnu 2014).
  • Žádost o dotaci na stavbu sportovní haly byla podána dne 11. 6. 2014 také na Ministerstvo financí ČR v rámci vypsaného dotačního titulu na podporu rozvoje a obnovu materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. Tato žádost byla dne 25. 7. 2014 Ministerstvem financí ČR schválena k financování z kapitoly Všeobecná pokladní správa.
  • Výstupem projektu byla výstavba nové sportovní haly u základní školy Černošice-Mokropsy. Stavbou byl doplněn areál stávajících budov základní školy. Budova sportovní haly má rozměry 47,43 x 22,68 m, výšku 11 m.

 

Projektová dokumentace